Przejdź do głównej sekcji Idź do stopki

Konkretne zagadnienia i doświadczenia

Środowisko produkcyjne

 • Adaptacja / integracja modułów i systemów maszyn w „inteligentnej produkcji”
 • Adaptacja technologiczna, aktualizacja / upgrade istniejących rozwiązań informatycznych
 • Skalowalne systemy przemysłowe oparte na chmurze, również do zastosowań związanych z bezpieczeństwem
 • Konfiguracja i adaptacja przemysłowych rozwiązań IoT
 • Rozwiązania i testy w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Analityka danych i analiza danych (w tym big data)
 • Połączenia i interfejsy typowych przemysłowych i bezpiecznych protokołów fieldbus (Profibus, Modbus, Ethernet / IP, EtherCAT, bezprzewodowy IO-Link, Profisafe, itd.)
 • Projektowanie i integracja rozwiązań XaaS
 • Koncepcja, tworzenie i integracja rozwiązań SI i z zakresu robotyki
 • Symulacja i cyfrowe bliźniaki
 • Studia wykonalności i doradztwo w zakresie projektów digitalizacji

Środowisko maszyny/urządzenia

 • Inżynieria i aktualizacja/upgrade oprogramowania układowego
 • Tworzenie i dostosowywanie interfejsów
 • Tworzenie HMI (projektowanie UX/UI, użyteczność, ergonomia, bezpieczeństwo, testy funkcjonalne)
 • Monitorowanie stanu, analiza danych i rozwiązania IT hub
 • Wydobywanie i monitorowanie wskaźników zdrowotnych
 • Projektowanie i integracja rozwiązań konserwacji predykcyjnej; na życzenie wraz z doświadczonymi partnerami w dziedzinie technologii pomiarowej
 • Konfiguracja i aktualizacja (inteligentnych) rozwiązań zdalnej obsługi (również z własnymi rozwiązaniami sprzętowymi i własnymi zespołami serwisowymi)
 • Systemy wbudowane (tworzenie i testowanie pełnego stosu)
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów wbudowanych i interfejsów
 • Rozwiązania dla cyfrowych podręczników i marketingu
 • Rozwiązania VR/AR, np. do (zdalnej) obsługi lub szkolenia

Specjalności

Rozwój oprogramowania wbudowanego

Pełny rozwój systemów wbudowanych / BSP / Sterowniki sprzętowe / Usługi optymalizacji sterowników / Analiza danych wideo / Uczenie maszynowe / Optymalizacja użycia procesora / Autonomiczna jazda

Tworzenie aplikacji mobilnych

Interfejsy / Integracja WiFi, Bluetooth, BLE, Zigbee, Sigfox / Skalowalne rozwiązania łączności w chmurze / Rozwój ergonomicznych HMI, projektowanie UI/UX / Prototypy (oprogramowanie i sprzęt) / Testowanie

Technologia medyczna i opieka zdrowotna

Wbudowane programowanie z pełnym stosem / Interfejsy / Rozwiązania telemedyczne i zdalne / Portale internetowe dla lekarzy i pacjentów / Przejrzysta i zgodna ze standardami dokumentacja / Tworzenie ergonomicznych HMI, projektowanie UX / UI / Bezpieczne i skalowalne rozwiązania w chmurze / Testowanie

Zapewnienie jakości

HIL / SIL / PIL / Dostawca poziomu 3 dla Automotive SPICE / Bezpieczeństwo funkcjonalne / ISO 26262 / Automatyzacja testowania poduszek powietrznych, wymagania ASIL D

Zindywidualizowane rozwiązania

Wyma­ga­nia klien­tów w świe­cie IT zmie­nia­ją się szyb­ko – tak szyb­ko, że utrzy­my­wa­nie aktu­al­no­ści pro­duk­tów jest ogrom­nym wyzwa­niem, nawet dla spraw­nych firm. Nasze głę­bo­kie doświad­cze­nie pozwa­la nam prze­wi­dy­wać tren­dy i wspie­rać Cię w opra­co­wy­wa­niu nowych produktów.

 • Rozwój i adaptacja IT / oprogramowania do projektów digitalizacji
 • Zwinny rozwój o elastyczności dającej klientowi maksymalne korzyści
 • Wspólny rozwój produktu
 • Programowanie pełnego stosu we wszystkich popularnych i wielu niszowych kodach (C #, C ++, Java, Python, JavaScript, .NET core, pochodne)
 • Adaptacja, aktualizacja i upgrade istniejących systemów oprogramowania
 • Opracowywanie i testowanie prototypów (oprogramowania i sprzętu)
 • Scenariusze testów iteracyjnych i opartych na wynikach
 • Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa urządzeń i cyberbezpieczeństwa
 • Outsourcing kadr IT na potrzeby projektów specjalnych
 • Projekty “awaryjne” o wysokim priorytecie
 • Całodobowe wsparcie na miejscu (1. poziom i 2. poziom)

i wiele więcej.

 

Jesteśmy na