Go to main section Go to footer

Rozwiązanie zdalnej pomocy i konserwacji dla klientów branżowych, które ma na celu radykalne obniżenie kosztów podróży techników serwisowych poprzez łączenie wewnętrznych ekspertów z operatorami zlokalizowanymi za granicą za pośrednictwem komunikacji audio i wideo P2P, rzeczywistości rozszerzonej i zaawansowanego zarządzania wiedzą.

Kluczowa funkcjonalność aplikacji

Internetowa platforma oprogramowania koordynuje współpracę technika z siedziby głównej i lokalnego operatora maszyny.

Obaj mogą komunikować się za pośrednictwem połączeń audio i wideo – włącznie z funkcją nagrywania. Okulary rzeczywistości rozszerzonej HMT1 są używane do gromadzenia i dostarczania informacji, dostępu do dokumentacji i zarządzania wiedzą. Aplikacje klienckie są dostępne dla komputerów z systemem Android, iOS i komputerów stacjonarnych (opartych na przeglądarce).

Rozwiązanie obejmuje dedykowane zarządzanie użytkownikami, integrację z zewnętrznymi aplikacjami do zarządzania dostępem, a także ustanawianie sesji ad hoc za pośrednictwem zaproszeń lub dostarczonych kodów QR.

Zarys projektu

  • Komunikacja w czasie rzeczywistym (P2P/P2M)
  • Wizualizacja za pomocą okularów AR
  • Platforma oprogramowania oparta na sieci WWW
  • Dostęp do usług i danych
  • Wyszukiwanie i zarządzanie wiedzą
  • Analiza danych i prognozy
  • Solidne opakowanie
Find us at