Go to main section Go to footer

Portal nieruchomości Immoscout24

Długotrwała współpraca zaowocowała opracowaniem kilku produktów zintegrowanych z portalem.

W ciągu około 8 lat współpracy rozwijaliśmy się razem z klientem pod względem zwinnego programowania, wiedzy technologicznej i naszych możliwości nearshoringowych.

Rozwiązane kluczowe problemy

  • Kilka aplikacji wspierających działalność związaną z nieruchomościami, np. sprzedaż energii, organizacja przeprowadzek itp.
  • Branchenbuch – katalog sprzedawców, w którym sprzedawcy nieruchomości komercyjnych mogliby promować swoją firmę, prezentować nieruchomości do wynajęcia i uzyskiwać oceny od klientów. Wreszcie migracja do infrastruktury AWS
  • Contact manager – platforma komunikacyjna umożliwiająca komunikację między wynajmującym a najemcą lub kupującym. Platforma uprościła i zautomatyzowała komunikację

Zarys projektu

  • Idealne partnerstwo i integracja w organizacji klienta
  • 8 lat współpracy ze średnio 3 zespołami scrumowymi (18 osób)
  • Dostosowanie procesów i technologii do zmieniającej się zwinnej kultury i stosu platformy klienta  
  • Udział w transformacji oprogramowania
  • Migracja aplikacji do AWS 
Portal nierucho­mości Immoscout24

Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę w 2008 r., Immoscout24 zaczynał transformację organizacyjną korzystając z metodologii agile, a kilka lat później przeprowadzał migrację technologiczną z pojedynczej aplikacji wdrożonej i przechowywanej w centrum danych do zestawu zdecentralizowanych aplikacji. Jesteśmy dumni, że przez 8 lat mogliśmy wspierać naszego klienta i przyczyniać się do jego rozwoju finansowego i technologicznego.

Seweryn Makuch

Project Manager / Scrum Master

Find us at